Mediation vanuit christelijke normen en waarden

HKS-Mediation is een mediationpraktijk die vanuit christelijke normen en waarden werkt en zich met name richt op de driehoek: huwelijk-kerk-school in de christelijk/reformatorische kring. Daarnaast kan zij ook betrokken zijn bij probleemsituaties zoals burenruzie, problemen op het werk of conflicten in andere verbanden.

Wat is Mediation?

Wanneer de communicatie-brug letterlijk en figuurlijk is opgehaald kan Mediation een oplossing zijn. Mediation of bemiddeling is een vorm van gespreksbegeleiding tussen mensen die een conflict hebben en daar zelf niet uit kunnen komen. Een mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger, zoals een advocaat, en zal ook geen standpunt innemen, zoals een rechter. Hij is neutraal en onpartijdig en alles wat hij hoort, valt onder strikte geheimhouding. Kom weer in gesprek, het kan!

Lees meer over Mediation
Text Block Afbeelding

Waarom HKS Mediation?

Wees vooral niet moedeloos. Ook heel grote conflicten kunnen worden opgelost door middel van mediation. Realiseer je dat het niet proberen ‘omdat het toch geen zin heeft’ echt een gemiste kans is waarin je jezelf en de ander mogelijk heel erg te kort doet. Daarnaast is het te overwegen om de bijbelse waarden en normen te laten meewegen in jouw of jullie besluit om te komen tot de keuze voor oplossen of het conflict laten bestaan.

Ervaringen van anderen

Directeur basisschool GH

Onderwijsmediation

Er ontstaat tussen twee werknemers een situatie waarin bemiddeling door directie niet afdoende is. Besloten wordt om hier externe hulp bij in te roepen. Het fijne is dat dat er snel een afspraak gemaakt kon worden voor een intake, waarbij heel duidelijk de lijnen uitgezet en afspraken worden gemaakt over het proces. Een en ander wordt met een handtekening van beide partijen bekrachtigd. De gesprekken worden gevoerd op een locatie en tijdstip die nauwgezet en tijdig met de betrokkenen worden afgestemd en gecommuniceerd, dat is prettig en kan in ieder geval het proces van mediation niet in de weg staan. Over de inhoudelijke mediation wordt gedurende het proces geen mededelingen aan mij als directeur. Hierdoor kan ik tijdens de werkdagen van hen niet worden gehinderd door meningen of oordelen. De mediator heeft ervoor gekozen vanuit zijn achtergrond om mediationsessies te beginnen met een stukje uit de Bijbel te lezen en gebed. Dit is niet gebruikelijk binnen deze wereld, maar heeft juist wel zijn meerwaarde, wat eveneens is bevestigd door de betrokken werknemers. De terugkoppeling aan het einde van het traject met betrokkenen en mij als directeur was kort maar krachtig, voldoende om een goed beeld te hebben van waar de mediation in heeft geresulteerd. Werknemers hebben begrip voor elkaar en afspraken gemaakt over communicatie en taken. Hiermee is de situatie weer goed werkbaar geworden, wat het doel was van dit traject. Ik zou een volgende keer in een dergelijke situatie op dezelfde manier handelen en zeker weer Eric van Kranenburg inschakelen als mediator. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn tijdige en effectieve communicatie, uitstralen van rust en betrokkenheid en een professionele houding. De meerwaarde van Bijbellezen en gebed mogen hierbij als extra positief punt worden genoemd.

Leerkracht EV

School Mediation

Door het beginnen met gebed viel er al wat spanning af. Je beseft dan dat we alle drie afhankelijk zijn van Hem die er boven staat. Verder was Eric een rustige man die dat ook uitstraalde, wat heel belangrijk was. Daardoor werd je aangemoedigd alles boven te halen wat er zat. Hij kon goed luisteren en stelde verhelderingsvragen waardoor je aan het denken werd gezet en nog wat kon verduidelijken. Hij stelde zich heel neutraal op. Ieder kreeg ruim de gelegenheid zijn zegje te doen. Daarna probeerde hij met ons tot een oplossing te komen. We hadden beiden het gevoel dat we gehoord werden. Het doel om met de zomervakantie niet met wrok uit elkaar te gaan was gelukt. Daardoor konden we met het nieuwe cursusjaar er samen weer fris tegenaan.

Bezorgde vader

Familiemediation

Ik wil graag een stukje schrijven over hoe ik de mediation door de heer van Kranenburg heb ervaren. Ik ben bij van Kranenburg terecht gekomen na een familie onenigheid waar we zonder hulp niet uit konden komen. Het is alleen al een verademing als er iemand bij zit die goed kan luisteren en op zijn tijd een vraag aan beide kan stellen die er toe doet. Ook als gespreksleider om ons 'to the point' te doen blijven is het een must. Ik heb de heer van Kranenburg ervaren als iemand die rustig is en goed kan luisteren. Heb ook bewondering voor het geduld dat opgebracht wordt als er in herhaling gevallen wordt door 1 van beide partijen. En dan toch tijdens zulke soms lang durende gesprekken attent blijven en sturing geven aan het geheel. Bij ons waren er kinderen bij betrokken waar ook een apart gesprek voor geregeld werd, eerst de kinderen gezamenlijk en later ieder voor zich zonder bijzijn van de anderen een woordje mochten doen. Een gesprek met kinderen is toch weer een moeilijker gebeuren om hun mening en gevoelens boven water te krijgen. Maar hiervoor is ruimschoots de tijd genomen om hun gevoelens en belangen mee te nemen. Na alle gesprekken is er een duidelijk verslag gemaakt waar de besproken zaken goed en samengevat verwoord werden en is door beide partijen ondertekend. Nu staat wel voor altijd op papier hetgeen wat gebeurd en besproken is , ook eventueel later voor de kinderen of als er problemen komen. Kortom ik zou als het nodig zou zijn weer de heer van Kranenburg vragen en het een ieder ander die is een lastige situatie komt hem aanbevelen. Afz. een tevreden ouder