Wat kost mediation?

Wat kost mediation?

Mediation is veel goedkoper dan het inhuren van een advocaat. Uiteraard wordt voor de inzet van een mediator wel een factuur gestuurd. De hoogte van het uurtarief* is afhankelijk van de situatie. 

De volgende kosten staan op de factuur:

-      Gespreksuren met partijen en mediator

-      Reiskosten mediator

-      Verslagleggingskosten

-      Overige kosten als die aan de orde zijn zoals o.a.: huur van een gesprekruimte, en kosten 

        voor het inwinnen fiscaal of juridisch advies in specifieke gevallen, kantoorkosten zoals porti etc.

-      21% BTW

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

U kunt altijd een vrijblijvend kennismakinggesprek aanvragen. Als tijdens dat gesprek blijkt dat u toch wilt afzien van mediation, dan zijn er geen kosten aan dit gesprek verbonden.

Vaak is het zo dat tijdens het kennismakingsgesprek er veel informatie wordt uitgewisseld die nuttig is voor het vervolg van de mediation. Daarmee is de mediation dan feitelijk al begonnen.

Als dit het geval is, en u besluit door te gaan met het mediation traject, zal dit gesprek worden beschouwd als 1e mediation gesprek en worden gefactureerd.

Als u het niet kunt betalen?

HKS-Mediation vindt een goede oplossing belangrijker dan geld.

In sommige gevallen is het moeilijk om een mediation traject te betalen.

U kunt in dat geval een beroep doen op het TMK-fonds (Tegemoetkoming Mediation Kosten) dat HKS-Mediation heeft ingericht. De aanvraag hiervoor kan via de contactmail: info@espvankranenburg.nl  

Geld hoeft dus nooit een belemmering te vormen om te komen tot een oplossing als je er samen niet meer uitkomt!

*Het uurtarief varieert van € 80,- tot € 100,- per uur excl. btw.