Wat is Mediation

Mediation of bemiddeling is een vorm van gespreksbegeleiding tussen mensen die een conflict hebben en daar zelf niet uit kunnen komen. Een mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger zoals een advocaat en zal ook geen standpunt innemen zoals een rechter. Hij de neutraal en onpartijdig en alles wat hij hoort, valt onder strikte geheimhouding.

Vrijwilligheid

Een van de belangrijkste uitgangspunten van mediation is de vrijwilligheid. Je start de mediation samen met de ander op basis van vrijwilligheid. Als een van beiden het niet meer ziet zitten, kan de mediation afgebroken worden. Kern is dus: niemand wordt gedwongen tot mediation, het is jullie gezamenlijke keuze. Juist deze vrijwilligheid zorgt ervoor dat beide partijen gemotiveerd zijn om het conflict op te lossen.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Een ander belangrijk kenmerk van mediation is de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Beide partijen ondertekenen voordat de mediation begint de mediationovereenkomst. Hierin staat dat jullie beloven dat alles wat er tijdens de mediationgesprekken besproken wordt, geheim blijft. Je kunt daarin wel aangeven wie er betrokken zijn met wederzijdse instemming.

Inspanningsverplichting

In de mediationovereenkomst wordt ook vastgelegd dat jullie zich zullen inspannen om te komen tot een oplossing. Let op: je belooft dus niet dat je uiteindelijk komt tot een oplossing maar je belooft wel dat je alle medewerking zal verlenen om te zoeken naar een oplossing.

Verloop van de mediation

Na een intakegesprek en het ondertekenen van de mediationovereenkomst, gaat de mediation van start. Je kunt het zien als een soort reis. Je gaat eerst terug naar het verleden, dan kom je in het heden om vervolgens te kijken naar de toekomst. Heel belangrijk is dat jullie zich veilig voelen. Daar ligt een taak voor de mediator. In die veilige setting kom je samen in gesprek onder leiding van de mediator. Vanuit zijn neutrale rol zal hij het gesprek zo leiden dat jullie standpunten en belangen duidelijk worden. Je mag tijdens de mediation je gevoelens uiten, je mag boos, blij, bang of verdrietig zijn. Kortom, je mag jezelf zijn. Het gesprek moet en kan plaatsvinden in een open sfeer waarin alles op tafel komt.

Als jullie er in slagen door middel van de mediation tot een oplossing te komen, dan worden de afspraken vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst.

Elk mediationtraject is verschillend. Het is nooit precies te zeggen hoeveel tijd een traject in beslag neemt. Gemiddeld zijn het 3 tot 5 gesprekken van ca. 2 uur per gesprek.

Samen met jullie bepalen we waar de mediation plaatsvindt. Dat kan bij jullie thuis of we zoeken een externe locatie.