Huwelijk & Familie

Je was verliefd, ging van elkaar houden en bent nu getrouwd. Je hebt waarschijnlijk in de kerk Gods zegen gevraagd over je huwelijk. De toekomst zag er mooi uit.

Nu ben je teleurgesteld, verdrietig of misschien wel boos. Samen gelukkig zijn lukt niet meer. Dat kan vele oorzaken hebben. Er kan een ander in het spel zijn, geldzorgen of juist geld dat belangrijker wordt dan de liefde. Andere oorzaken kunnen zijn: werkeloosheid, lichamelijke of psychische ziekte, werk dat de partner volledig in beslag neemt, zorgen om de kinderen, een andere geaardheid van je kind, je man of je vrouw, geloofscrisis…. Een bekende oorzaak is ook het verliezen van een kind.

Twijfel je of je nog wel genoeg van je partner houdt? Misschien denk je wel eens aan scheiden. Toch is er iets wat je tegenhoudt, de stille hoop dat het toch nog goed komt… Je hebt alleen totaal geen idee hoe dat ooit nog zal gebeuren.

Dat kleine beetje hoop pakken jullie samen met de Mediator vast om te werken aan een liefdevolle en stabiele relatie.

Echt waar, het kan!

Je bent niet het eerste echtpaar dat zal gaan ervaren dat duurzaam herstel van je huwelijk mogelijk is.

Werkwijze huwelijksmediation

Met begeleiding van de mediator ga je samen een zoektocht beginnen. Hoe was het vroeger? Waardoor ontstonden de problemen? Wat heeft dat voor gevolgen gehad voor jullie relatie?

Is het nog wel mogelijk om samen verder te gaan? Wat is er nodig om samen de toekomst in te gaan? Jullie gaan daarover samen in gesprek.

Misschien zeg je: ‘Gesprek gaat toch niet lukken, dat hebben we al zo vaak geprobeerd’.

Daar ligt nu juist de meerwaarde van de mediator die ook aan jullie gesprekstafel zit. Niet als gesprekspartner maar wel als gespreksbegeleider. Hij zorgt vanuit zijn onpartijdige positie ervoor dat jullie in een veilige omgeving je verhaal kunt doen.

Wat wordt er van jullie verwacht?

Voordat de mediation begint, stem je samen in met bepaalde afspraken door de mediationovereenkomst van de Mediators Federatie Nederland te ondertekenen. Hierin staat onder andere dat mediation altijd op basis van vrijwilligheid plaatsvindt. Je kunt als je het niet meer ziet zitten stoppen met de mediation. Ook wordt er aangegeven dat jullie beiden inspanningsverplichting hebben om te zoeken naar een oplossing. De mediation dus niet vrijblijvend.

Wat wordt er van de mediator verwacht?

De MfN- bevoegde mediator houdt zich aan de code die de MfN heeft opgesteld. Dat houdt onder andere in dat alles valt onder geheimhouding en dat hij het mediationproces op onpartijdige en neutrale wijze begeleidt.

Hoeveel tijd kost de mediation?

Dat hangt af van de situatie. Denk aan ongeveer 5 bijeenkomsten van elk circa 2 uur in de eerste periode. Het blijkt in de praktijk goed te zijn om na herstel van de relatie nog enkele gesprekken te voeren om de basis verder te verstevigen. Dit kan een jaar later zijn.

Waar vindt de mediation plaats?

Dat bespreken we samen. Het kan bij jullie thuis, in je eigen, vertrouwde omgeving. Soms is het verstandig om op neutraal terrein met elkaar af te spreken. In de mediationovereenkomst maken jullie daar afspraken over.

Wat als de huwelijksmediation niet lukt?

Het kan zijn dat de inspanningen van beide partners niet leiden tot herstel van een liefdevolle relatie. Hoe verdrietig ook, echtscheiding is soms toch onvermijdelijk. De huwelijksmediator kan hierin een belangrijke rol spelen. In het hoofdstuk werkwijze scheidingsmediation wordt dit verder uitgelegd.

Scheidingsmediation

Als de huwelijksmediation niet heeft geleid tot herstel van een duurzame relatie is het ingaan van een echtscheidingsprocedure meestal onvermijdelijk. Scheiden moet een zorgvuldig proces zijn waarbij het uiterst belangrijk is dat het proces zonder ruzie verloopt. In de praktijk blijkt dat het inhuren van een advocaat soms snel leidt tot verharden van standpunten waardoor de echtscheiding een moeizaam proces is. De kosten van een advocaat zijn ook beduidend hoger dan de kosten van een scheidingsmediation. HKS-Mediation begeleidt de echtscheidingsprocedure vanaf het begin tot aan de afronding en werkt daarbij nauw samen met een christelijk advocatenkantoor om de juridische zaken af te handelen.

Diverse vragen moeten worden beantwoord.

Hebben jullie kinderen?

Als er kinderen zijn is het van groot belang dat de ouders de scheidingsboodschap op zorgvuldige wijze brengen. De mediator kan daarin ondersteund zijn. Als er kinderen zijn moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. Hierin staan diverse zaken afspraken die jullie met elkaar maken rond de kinderen zoals bezoekregeling, alimentatie etc.

Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd of is er sprake van Huwelijkse voorwaarden?

Een zakelijke vraag met gevolgen voor de afwikkeling van de echtscheiding. Het is van belang dat juist vanuit rust in een veilige sfeer gesproken wordt over dit soort onderwerpen.

Hoe wordt de huisvesting geregeld op korte en langere termijn?

Er wordt onder begeleiding van de mediator gesproken over de huisvesting op korte en lange termijn. Is (voorlopig) bij elkaar wonen nog een optie of moeten er snel maatregelen genomen worden?

Hoe zit het met de pensioenregelingen die er zijn?

Het kan zijn dat je samen werkt en beiden een pensioen opbouwt. Dat heeft gevolgen voor de zakelijke aspecten die om de hoek komen kijken bij echtscheiding.

Samengevat

Als je op goede wijze uit elkaar gaat, moeten de volgende zaken geregeld zijn:

  • Opstellen Ouderschapsplan (wanneer er kinderen zijn)
  • Regelen Kinderalimentatie (wanneer er kinderen zijn)
  • Regelen Alimentatie (afhankelijk van de inkomenssituatie)
  • Regelen Pensioenverrekening
  • Opstellen Scheidingsconvenant

Je kunt je voorstellen dat er veel emotie kan loskomen bij het behandelen over bovenstaande zaken. De HKS- mediatior kan dit voor jullie begeleiden en jullie helpen er geen ‘vechtscheiding’ van te maken.

Familie

Je kunt in je gezin of familiekring grote relationele problemen ervaren.

Misschien heb je andere inzichten in de opvoeding van je kinderen dan je partner of jouw directe familieleden. Het kan zijn dat een kind andere keuzes maakt die niet passen in de traditie en geloofsovertuiging van jullie als ouders. Je kind is anders anders geaard of worstelt met het transgendervraagstuk. Dat kan enorme gevolgen hebben voor de relatie en vragen oproepen vanuit Bijbels perspectief. De spanningen die daarmee gepaard gaan, kunnen relaties in het gezin en de familie ernstig verstoren. De HKS- Mediator kan samen met jullie kind, gezin of familie het gesprek hierover begeleiden. Dat kan leiden tot relationele rust waarbij de Bijbels waarden en normen steeds de basis blijven van de ouders en waarin ouders leren omgaan met de door hun ervaren problemen.

Heel andere zaken kunnen ook spelen in de kring van de familie. Een bekend voorbeeld is de verdeling van de erfenis, het verzorgen van een oude moeder of vader, het regelen van de begrafenis etc. De mediator kan jullie daarbij helpen een weg te vinden die voor beide partijen acceptabel is.